Beleggen in goud, op zoek naar een hefboom

Voor beleggers en handelaren die iets met goud willen, kunnen via producten met een hefboomwerking op de goudprijs toch voor aanzienlijke rendementen zorgen, zelfs als er per saldo niet zoveel gebeurt met de goudprijs. Houdt u zich wel steeds voor ogen dat extra rendement altijd hand in hand gaat met extra risico.

Mogelijkheden om een hefboom op de goudprijs te creëren

Een klein overzicht van de mogelijkheden:

 1. Leveraged ETF’s

 2. Opties

 3. Termijncontracten (futures)

 4. Turbo’s en Sprinters

Goud Turbo’s en Sprinters

Voor een uitvoerigere beschouwing van de werking van turbo’s verwijzen we u naar deze website, hier beperken we ons tot de fundamenten. Een Turbo is een financieel product met een hefboomwerking op een onderliggende waarde (hier de goudprijs).

In feite is de aanschaf van een turbo beleggen met geleend geld, want een bank financiert de aanschaf van de onderliggende waarde voor het grootste gedeelte. Naast financieringskosten (doorgaans een ruime 2%, maar kijkt u vooral in de prospectus van de betreffende Turbo) is het juist deze bankfinanciering welke de hefboom genereert.

De bankfinanciering heet bij turbo het financieringsniveau. De waarde van de turbo (we hebben het hier over een turbo long welke poogt stijgende koersen te verveelvoudigen middels de hefboomwerking) is gelijk aan de marktwaarde van de onderliggende waarde (de goudprijs) minus het financieringsniveau.

De hefboom ontstaat omdat de koers van uw turbo voor het volle pond mee stijgt met de koers van de onderliggende waarde (de goudprijs). Een getallenvoorbeeld met een bestaande goud turbo (long) moge een en ander verduidelijken.

We beschouwen de turbo ABN Goud Turbo Long 1465. U ziet op deze website een aantal kenmerken:

 • Financieringsniveau: 1436,27

 • Stop loss niveau: 1465

 • Hefboom: 5,86

 • Referentie: 1731

 • Ratio: 10

 • Financieringskosten 2,1545%

Het financieringsniveau hebben we al besproken, dat is het niveau welke de bank financiert (dagelijks vermeerderd met de financieringskosten maar met 2,1545% per jaar zijn deze voor de korte termijn nauwelijks relevant).

Het stop loss niveau is aanzienlijk belangrijker. U merkt dat dit zo’n 2% boven het financieringsniveau zit en dat is niet toevallig. De functie van het stop loss niveau is te voorkomen dat de bank verlies lijdt op turbo’s. Het beschermt immers het financieringsniveau, het gedeelte van de onderliggende waarde welke de bank financiert.

Bijkomend prettig effect van deze stop loss is dat u als turbo bezitter nooit meer dan uw inleg kwijt kunt raken. Overigens blijft er vaak ook na executie van de stop loss nog een restwaarde over welke aan u wordt uitgekeerd.

Komt de koers van de onderliggende waarde (de goudprijs) op de stop loss, dan worden de posities automatisch gesloten via een bestens markt order. Omdat de goudmarkt relatief liquide is zal uitvoering doorgaans op, of vlakbij de stop loss plaatsvinden, een paar procent boven het financieringsniveau welke u als restwaarde wordt uitgekeerd.

Stel dat de stop loss inderdaad op 1465 wordt uitgevoerd dan is die restwaarde 1465-1436,27 = 28,73, deze valt aan de turbohouders toe. Nu zijn er voor de berekening van de restwaarde per turbo nog twee complicaties:

 • De ratio is 10, dat wil zeggen dat slechts 1/10 deel van de goudprijs de turbo bezitter toevalt. Had u volledig willen profiteren van de stijging van de goudprijs dan had u 10 turbo’s moeten kopen.

 • De goudprijs is genoteerd in dollars, de prijs van de turbo is in euro’s, er treden dus ook valuta effecten op.

De restwaarde van $28,73 dient dus vanwege de ratio door 10 gedeeld te worden, dat is $2,87. Vervolgens moeten we deze nog in euro’s omzetten. Hanteren we voor het gemak een koers van $1,28 per euro, dan blijft als restwaarde per turbo over 2,87/1,28 = 2,242 euro. De goudprijs vindt u als referentie (of referentiekoers).

U ziet hier ook al iets van de hefboomwerking. Kennelijk noteert de turbo bij een koers van de onderliggende waarde rond het stop loss niveau ($1465) slechts een fractie (minder dan 10%) van de koers van de turbo bij een goudprijs van $1731.

Turbo hefboom goud

De turbo stijgt en daalt met de goudprijs (de onderliggende waarde), met dien verstande dat de ratio tien is, dat wil zeggen dat er tien turbo’s nodig zijn om volledig met de goudprijs mee te stijgen.

 • Hefboom = Referentiekoers/(Referentiekoers – Financieringsniveau)

 • Referentiekoers = Goudprijs op moment van aanschaf van de turbo

Had u op 22 november deze turbo gekocht dan was de referentiekoers $1731, met het financieringsniveau van $1436,27 levert dit een hefboom op van 1731/(1731-1436,27) = 5,86

Hoe deze turbo in waarde is veranderd valt te zien op de onderliggende grafiek. U ziet dat tussen juni en september 2011 de koers vertienvoudigde, maar dat de koers nooit meer die toppen heeft gehaald. Niet verwonderlijk, want de goudprijs beleefde toen ook een top.

Met andere woorden, een bijzonder interessante turbo met een hefboom die aanzienlijk groter is dan zelfs de meest agressieve leveraged ETF’s. Wat bepaald nu de waarde van deze turbo? Ook dat is makkelijk in een formule te vatten:

 • Turbo = (Goudprijs – Financieringsniveau)/(Ratio x Wisselkoers)

Dan hebben we hier: (1731-1436)/(10×1.28) = 23 euro (afgerond), dat is nog altijd vele malen hoger dan de 3.18 euro uitgiftekoers op 31 maart 2011. De turbo mag dan ruim onder de topkoers noteren, hij is nog altijd ruim 7x over de kop gegaan sinds de introductie.

Turbo’s versus leveraged ETF’s

Beide instrumenten zijn liquide, kunnen dagelijks in voor de kleine belegger schappelijke hoeveelheden worden verhandeld en de kosten zijn relatief behapbaar. ETF’s met hefboom hebben het nadeel dat op termijn de aandelen gaan afwijken van de intrinsieke waarde, vanwege de financiële instrumenten die het ETF gebruikt om voor de hefboom te zorgen.

Deze instrumenten zijn doorgaans opties en termijncontracten, instrumenten die aflopen en derhalve steeds opnieuw moeten worden aangeschaft. De nieuwere instrumenten zijn doorgaans duurder, en deze kosten tasten langzaam uw rendement aan.

Daarentegen is het bij een ETF moeilijk om helemaal uw inleg te verliezen, iets wat bij een Turbo, vanwege de stop loss, wel kan (al zal er doorgaans een restwaarde overblijven, met de turbo die we hier hebben besproken is dat 2,24 euro, een fractie van de marktprijs, maar nog altijd 2/3 van de introductiekoers.

Turbo’s hebben over het algemeen een grotere hefboom, zelfs een hefboom van 10 is geen uitzondering (de Turbo hier heeft op het moment van aanschaf, 22 november 2012, een hefboom van bijna 6, dat wil zeggen, elk procent dat de goudprijs stijgt doet de turbo met 6% stijgen).

 

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

 

Comments are closed.