Introductie in beleggen in goud

Beleggen in goud is weer helemaal terug als belegging de laatste jaren. Daar zijn ook wel redenen voor, in de volgende artikelen wordt hier uitgebreid op ingegaan. De belangrijkste reden is waarschijnlijk toch simpel een kwestie van vraag en aanbod. De goudproductie is, ondanks een vervijfvoudiging van de goudprijs in tien jaar, nauwelijks toegenomen.

Het aanbod is ‘inelastisch’, dat wil zeggen dat het niet of nauwelijks reageert op zelfs grote prijsstijgingen. De opkomst van een enorme nieuwe middenklasse in landen als India en China heeft de vraag naar goud (juwelen) wel flink doen stijgen. En daar waar aanbod geen gelijke tred houdt met de vraag lost de situatie zich doorgaans op met grote prijsstijgingen.

Daar komt nog bij dat de centrale banken van vele opkomende Aziatische landen een veel kleiner gedeelte van hun reserves in goud aanhouden vergeleken met de centrale banken van de meeste rijke landen. Daar is dus een zekere inhaalslag aan de gang, en deze wordt nog versterkt omdat Azië met enige argwaan kijkt naar het onconventionele monetaire beleid in het Westen (en Japan).

Dat is een andere vaak genoemde reden voor de speculatieve vraag naar goud. Westerse centrale banken laten de geldpersen overuren draaien om de gevolgen van de financiële crisis te lijf te gaan. Bekende professionele beleggers zoals Jim Rogers en Marc Faber (auteur van de bekende “GloomBoomDoom” nieuwsbrief) wijzen op het gevaar van de draaiende geldpersen, en ze zijn niet de enigen.

Voor valuta geldt namelijk hetzelfde als voor vrijwel ieder ander financieel activum, als het aanbod meer toeneemt dan de vraag gaat de prijs zakken. Het uit de geldpersen voortvloeiend nieuw aanbod van dollars, euro’s en yen laat die drie belangrijke valuta’s vroeger of later in waarde zakken (“currency debasement), zo is de gedachte. Deze gedachte is overigens niet onomstreden, hier wordt later op terug gekomen.

Vandaar de angst van velen, met name Aziatische centrale banken, om al te veel reserves aan te houden in deze valuta. Goud is dan een serieuze optie.

We gaan u hier uitvoerig informeren hoe u kunt investeren in goud, wat de voordelen en risico’s van de mogelijkheden zijn. Blijft u ons volgen.

Update 

De goudprijs is in het tweede kwartaal van 2013 ruim 30 procent gedaald. De vraag rijst dan al gauw. Is het nu het juiste moment om te beleggen in goud? In een artikel geschreven door Karel Mercx gaat hij in of het nu verstandig is om te beleggen in goud en of er sprake kan zijn van manipulatie van de goudprijs. Tevens schrijft hij waarom de goudprijs daalt in tijden van crisis.
Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.